хитър

прил. - лукав, подъл, коварен, притворен, тънък, ловък, изкусен, обигран, изпечен, отракан, опитен, умен, дълбок, лисица
прил. - политичен, дипломатичен, остроумен
прил. - вещ, прозорлив, умел
прил. - безскрупулен, непочтен, нечестен, задкулисен
прил. - измамен, измамнически, лъжлив, несигурен
прил. - измамлив
прил. - интелигентен, бърз, находчив, нахакан
прил. - лисичи
прил. - дяволит, ироничен
прил. - съобразителен
прил. - любезен, лицемерен, ласкателен
прил. - неискрен, прикрит, потаен
прил. - ненадежден, непостоянен
прил. - труден, завързан
прил. - проницателен
прил. - с подвижен ум, отворен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • хитър номер — словосъч. хитрост, ловкост, измама …   Български синонимен речник

  • Hitar Petar — or Itar Pejo (Bulgarian: Хитър Петър, Macedonian: Итар Пејо, Sly Peter ) is a character of Bulgarian and Macedonian folklore. Hitar Petar is a poor village farmhand, but possesses remarkable slyness, wit and wile. He is often presented as the… …   Wikipedia

  • Стоянов В. —         Веселин (20 IV 1902, Шумен 29 VI 1969, София) болг. композитор, педагог. Нар. арт. НРБ (1962). Сын муз. деятеля Анастаса С. (1854 1930). В 1926 окончил Гос. муз. академию в Софии по классу фп., совершенствовался в игре на фп. у Ф. Шмидта… …   Музыкальная энциклопедия

  • Трикстер — (англ. trickster  обманщик, ловкач) в мифологии, фольклоре и религии  божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или, во всяком случае, не подчиняющееся общим правилам поведения …   Википедия

  • безскрупулен — прил. безсъвестен, продажен, безчестен, подкупен, безогледен, без задръжки, не се спира пред нищо прил. безпринципен, безсрамен прил. интелигентен, умен, бърз, находчив, остроумен, хитър, нахакан прил. ненадежден, несигурен, непостоянен прил.… …   Български синонимен речник

  • бърз — прил. чевръст, пъргав, енергичен, жив, сръчен, бързорък, ловък, игрив, подвижен, лек прил. стремглав, стремителен, главоломен, ускорен прил. деятелен, експедитивен прил. срочен, неотложен, немедлен, спешен, незабавен, мигновен, моментален,… …   Български синонимен речник

  • велзевул — същ. сатана, дявол същ. хитър, подъл, злобен, лукав, коварен, зъл, отмъстителен, измамлив, ехиден …   Български синонимен речник

  • вещ — прил. опитен, изкусен, майсторски, специалист, сръчен, кадърен, похватен, умел, способен, ловък, практичен същ. предмет, нещо, обект прил. добре подготвен, квалифициран, талантлив прил. компетентен, подготвен, сведущ прил. прозорлив, хитър, лукав …   Български синонимен речник

  • дипломатичен — прил. изкусен, ловък, хитър, умен, тънък, политичен, тактичен, сръчен …   Български синонимен речник

  • дълбок — прил. бездънен, неизмерим прил. продълбан, издълбан, врязан прил. умен, хитър, остроумен, мъдър, многознайник, проницателен, задълбочен, дълбокосмислен прил. съществен, важен, значителен прил. силен, голям, изключителен прил …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.